Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart, vertellen van Uw wonderdaden.
Psalm 9:2

Stichting Tamar Korat Nederland

Sinds 2010 is Stichting Tamar Korat betrokken bij hulp aan kwetsbare mensen in de stad Korat en de afgelegen dorpen in de streek Isaan. Wij geloven dat de liefde van Jezus mensen en gemeenschappen verandert. De stichting ondersteunt en adviseert het Tamar project voor Korat, NonDaeng en omgeving, Thailand. Dit project richt zich op preventie, socialisatie, educatie en evangelisatie. Op het project zien we om naar de kwetsbaren in het gebied door het bieden van toekomstperspectief aan kinderen, jongvolwassenen, jongens, meisjes en jonge moeders.

 1. Het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van Nederlandse zendelingen en evangelisten die in en buiten Nederland werkzaam zijn, en degenen die zich op een dergelijke taak door studie en/of cursus voorbereiden, alles in de ruime zin van het woord.
  Hieronder vallen:
 2. De bediening van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren.
  • De bediening van José van Meulen.
  • Overige projecten die op ons pad komen. 3. Het verrichten van alles wat met bovengenoemde punten verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.
  • De Stichting helpt mensen zonder onderscheid te maken naar religie, huidskleur of etnische achtergrond.
 3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Tamar Korat Nederland bestaat uit de volgende personen:

Gerrit Huijgen - voorzitter

Als bestuurslid voel ik me bevoorrecht om bij te dragen aan deze missie. Onze gezamenlijke inzet draagt bij aan het creëren van een betere toekomst voor degenen die het meest kwetsbaar zijn.  In het geloof mogen we samen bouwen aan een gemeenschap waar hoop en mogelijkheden hand in hand gaan. 

Erwin den Ouden

Erwin den Ouden - penningmeester

Afgelopen jaren kwam ik in aanraking met het werk in Thailand. Geïnspireerd door Els en Anne-marie en later door Yoyo heb ik kunnen proeven van de hoop die daar uitgedeeld kan worden. Het is prachtig om gedreven door het evangelie wat bij te kunnen dragen voor de mensen om ons heen. 

Bianca Cooper - bestuurslid

Ik zet mij graag in om de visie van Tamar Korat te ondersteunen, zodat we verschil kunnen maken in de levens van degenen die dat het hardst nodig hebben. Zo kunnen we door de levensveranderende liefde van Jezus en praktische hulp de wereld een beetje mooier maken.”

Elma van de Wijngaard - bestuurslid

Geïnspireerd door het werk van Yoyo en Aon zet ik mij graag in om dit te ondersteunen.
Op die manier kan ik bijdragen aan het grote werk in Gods Koninkrijk om hoop te brengen daar waar het hopeloos lijkt.

Jaarverslagen

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Ook is er op generlei wijze sprake van belangenverstrengeling. Wel worden de kosten die bestuursleden maken ten dienste van de doelstellingen door de stichting betaald. Bestuursleden zijn voor een periode van 5 jaar bestuurslid waarna een herbenoeming mogelijk is. Omdat Stichting Tamar Korat Nederland geen betaalde krachten in dienst heeft, is de inzet van het vrijwilligersbestuur van essentieel belang voor de continuïteit. Bestuursleden zijn lid op basis van persoonlijke drive en betrokkenheid bij de missie. Om deze reden zijn wij blij met bestuursleden die langere tijd hun energie en tijd inzetten van de stichting.

De naam van de stichting is in 2020 gewijzigd van Stichting MMtS naar Stichting Tamar Korat Nederland. Hieronder vindt u hyperlinks naar de jaarverslagen:

ANBI

Stichting Tamar Korat Nederland is een door de belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee is het mogelijk om giften aan de stichting af te trekken van uw belastingopgave. De status van Algemeen Nut Beogende Instelling betekent dat wij verplicht zijn om onderstaande informatie op onze website te publiceren.

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naamStichting Tamar Korat Nederland
Nummer KvK05079461
RSIN / fiscaal nummer814994064
Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instellingNieuwlandseweg 11
3824 XP Amersfoort
info@tamarkorat.nl
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;Zie hierboven
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplanZie beleidsplan
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:Zie Bestuur
Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd,Niet van toepassing.
Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;Niet van toepassing.
ANBI goedkeuringANBI goedkeuring. De goedkeuring is afgegeven voor de naamswijziging per 1 juli 2020 en staat daarom op naam van Stichting MMtS.