Tienerkamp

De Non Daeng-kerk bevindt zich te midden van een volledig boeddhistische gemeenschap. Ondanks de langzame groei van zowel de kerk als de christelijke gemeenschap, staat het team van Tamar Korat voor aanzienlijke uitdagingen. De christenen vormen met minder dan 0,1% slechts een fractie van de bevolking, . Dit geldt vooral voor de jongeren. Om deze jongeren de kans te bieden andere jonge christenen te ontmoeten, wordt er in samenwerking met drie naburige kleine kerken een jeugdkamp georganiseerd. Door ontmoeting en uitwisseling van ervaringen worden de jongeren geïnspireerd en aangemoedigd om hun geloof te delen. Hierdoor komen ze sterker in hun schoenen te staan. Ook wordt onderzocht of de jongeren van de Non Daeng-kerk kunnen deelnemen aan andere jeugdkampen, om zo hun horizon te verbreden en nieuwe christelijke vriendschappen te kunnen sluiten.