“Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.”

-Matteüs 25:40

Tamar Korat is er voor hen die kwetsbaar zijn en misbruikt worden in Isaan – Thailand. Wij delen de levensveranderende liefde van Jezus en helpen hen bij praktische behoeften en het opbouwen van hun eigenwaarde. Sinds juli 2010 is Tamar Korat betrokken bij de hulp aan deze kwetsbare mensen in de stad Korat en in de afgelegen dorpen in Isaan. We geloven dat de liefde van Jezus mensen en gemeenschappen verandert.

Tamar Korat is een bediening van Project L.I.F.E. Tailand en werkt samen met Jeugd met een Opdracht Thailand. 

Het verhaal van Isaan

Isaan ligt in het Noordoosten van Thailand en is de armste regio van Thailand. Isaan heeft 22 miljoen inwoners. De meeste mensen werken in de landbouw en leven van het land, meestal rijstvelden. Het verbouwen van rijst is fysiek zwaar werk en biedt geen vast inkomen. Veel mensen hebben schulden. Met als gevolg dat veel jonge mensen het platteland verlaten en in de steden op zoek gaan naar werk om zo te zorgen voor een stabieler inkomen.

Veel meisjes trouwen jong en raken snel zwanger. Vaak eindigt hun huwelijk na korte tijd en blijven ze alleen achter om voor hun kinderen en hun ouders op leeftijd te zorgen. De jonge vrouwen dragen de zware verantwoordelijkheid om te zorgen voor het inkomen van het hele gezin. Met weinig onderwijs en werkervaring zijn er niet veel opties om aan werk en geld te komen. Veel van hen trekken naar de grote stad, zonder ouders,  op zoek naar geluk, geld en een betere toekomst. Ze komen dan terecht in plaatsen als Pattaya. Ze hopen op een nieuw huwelijk met een buitenlandse man, die voor haar en haar familie zal zorgen.  De kinderen blijven vaak achter bij de ouders in de dorpen. Gebroken gezinnen, alcoholmisbruik,  huiselijk geweld en misbruik van kinderen zijn problemen die we vaak tegenkomen in de dorpen.

Hoe maken wij het verschil?

Het doel van Tamar Korat is er te zijn voor de families, speciaal voor de kwetsbare vrouwen en kinderen. We vertellen dat er een God is die van hen houdt. We moedigen hen aan en laten hen voelen dat ze geliefd en waardevol zijn. We ondersteunen hen bij wat ze nodig hebben. Ons doel is om Isaan te veranderen met de liefde van God en hen te begeleiden om trouwe volgers van Jezus te worden.