Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.
Mattheus 18: 20

Non Daeng

In 2011 startte Tamar Korat een project voor kinderen in Non Daeng, een afgelegen dorp in Thailand dat op ongeveer een uur rijden van Korat ligt. Elke zaterdag komen tientallen kinderen bijeen om spelletjes te spelen en te luisteren naar Bijbelverhalen. Met de hulp van de lokale bevolking werd in 2016 de Non Daeng Church opgericht, de enige kerk in een gebied met 50.000 inwoners. Elke zondagochtend groeit het aantal kerkgangers uit verschillende omliggende dorpen, die de kerkdienst bijwonen en genieten van een gezamenlijke maaltijd.

In samenwerking met de kerk van Non Daeng is het sponsorprogramma ‘Khaneng Mai’ opgezet voor de meest arme dorpskinderen. 

Om de jongeren de kans te bieden andere jonge christenen te ontmoeten, wordt samen met drie naburige kleine kerken een jeugdkamp georganiseerd.

Elke zaterdag komen tientallen kinderen in de kerk van Non Daeng bijeen om spelletjes te spelen en te luisteren naar Bijbelverhalen.

Het Padvinderskamp wordt jaarlijks georganiseerd voor de meest arme dorpskinderen die deelnemen aan het sponsorprogramma Khaneng Mai.