Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen,
want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.
Mattheus 19: 14

Sponsorprogramma

In samenwerking met de kerk van Non Daeng is het sponsorprogramma ‘Khaneng Mai’ opgezet voor de meest arme dorpskinderen. Khaneng Mai betekent ‘nieuwe tak of loot’ dat staat voor een nieuw begin of ontwikkeling. Het doel van dit programma is om kinderen te laten groeien in zelfvertrouwen, hen aan te moedigen om te gaan studeren zodat ze goed voorbereid zijn op de toekomst en hun dromen kunnen najagen. De kinderen ontvangen onder andere de noodzakelijke schooluniformen en schoolbenodigdheden, die essentieel zijn om toegelaten te worden tot school. Daarnaast krijgen ze Engelse les en wordt er in het weekend een leuk en interactief programma aangeboden. Eén keer per jaar wordt er een kamp georganiseerd voor deze kinderen en andere kinderen uit Non Daeng. Tamar Korat steunt kinderen die dringend hulp nodig hebben. Hierbij wordt geen enkel detail over het hoofd gezien. Voordat een kind wordt gesponsord, neemt Tamar Korat de tijd om de ouders, het gezin en de financiële situatie van het kind te leren kennen. Dit jaar zullen er vier nieuwe kinderen worden gesponsord.