Sponsor een auto!

Het Tamar Korat-team bezoekt dagelijks afgelegen dorpen en steden in de provincie Isaan. Door middel van diverse activiteiten en projecten biedt Tamar Korat ondersteuning aan kwetsbare mensen en streeft het ernaar samen met hen te werken aan een hoopvolle toekomst. Momenteel maakt het team gebruik van twee auto’s, maar deze worden steeds minder betrouwbaar. Gezien

Sponsor een auto! Meer lezen »

Doneer een voedselpakket

Yamo Park  De armoede in de stad Korat en de dorpen neemt schrijnend toe door corona. Werkgelegenheid valt weg in de dorpen, veel jonge meisjes worden naar de grote stad gestuurd om werk te vinden om geld voor hun families te verdienen. Concreet betekent dit dat nog meer vrouwen en meisjes in de illegale prostitutie terecht

Doneer een voedselpakket Meer lezen »

Van Els en Anne-Marie

Februari 2020 – Januari 2021 Een jaar ligt achter ons. En niet zomaar een jaar. Een jaar vol tegenstellingen en zegeningen. Vol goede moed kwamen we in februari 2020 thuis met de bedoeling in augustus weer terug te keren naar Tamar Korat in Isaan. Echter, dit is tot nu toe onmogelijk want Thailand laat ons nog niet toe door

Van Els en Anne-Marie Meer lezen »