Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft”
2 Korintiërs 9:7

Steun Tamar Korat

Tamar Korat in een non-profit organisatie en wordt gefinancierd door donaties en giften van zowel kerken als individuen. Uw financiële steun aan Tamar Korat is van harte welkom en stelt ons in staat om het belangrijke werk onder de kwetsbare mensen in de Isaan-regio voort te zetten. U helpt ons met structurele donaties, maar eenmalige giften zijn ook van harte welkom! U kunt, wanneer u dat wilt, kiezen welk deel van ons werk u specifiek wilt ondersteunen. Geef dit aan in de omschrijving bij uw donatie.

Bankgegevens

Stichting Tamar Korat Nederland
Rekeningnummer: NL19 INGB 000 598 71 97
KvK: 050 79 461

De Stichting heeft een ANBI status, giften zijn in Nederland aftrekbaar van de belasting. 

Steun een project financieel

Ben jij ook geraakt door het mooi en hoopgevende werk dat we in Thailand mogen doen? Wil je dit werk meenemen in je gebeden?
We vinden het fijn als je ons financieel wilt ondersteunen. Je kan een algemene donatie doen of een specifiek project steunen. Klik dan op een button van een project hieronder. Eerst meer lezen? Klik dan op een foto. 

Het Tamar Korat-team bezoekt dagelijks afgelegen dorpen en steden in de provincie Isaan. Door middel van diverse activiteiten en projecten biedt Tamar Korat ondersteuning aan kwetsbare mensen en streeft het ernaar samen met hen te werken aan een hoopvolle toekomst. Momenteel maakt het team gebruik van twee auto’s, maar deze worden steeds minder betrouwbaar. Gezien de lange afstanden die moeten worden afgelegd om de verschillende projecten in de regio te bereiken, is de aanschaf van twee nieuwe, betrouwbare auto’s op korte termijn dringend noodzakelijk. De auto’s zijn van onschatbare waarde voor het werk van het Tamar Korat-team, waardoor ze projecten zoals microfinanciering voor alleenstaande vrouwen, het verstrekken van basisbehoeften aan behoeftige kinderen en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare vrouwen in de seksindustrie, kunnen blijven ondersteunen. Voor de aankoop van twee veilige auto’s is naar schatting € 30.000 nodig