Sponsor een auto!

Het Tamar Korat-team bezoekt dagelijks afgelegen dorpen en steden in de provincie Isaan. Door middel van diverse activiteiten en projecten biedt Tamar Korat ondersteuning aan kwetsbare mensen en streeft het ernaar samen met hen te werken aan een hoopvolle toekomst. Momenteel maakt het team gebruik van twee auto’s, maar deze worden steeds minder betrouwbaar. Gezien de lange afstanden die moeten worden afgelegd om de verschillende projecten in de regio te bereiken, is de aanschaf van twee nieuwe, betrouwbare auto’s op korte termijn dringend noodzakelijk. De auto’s zijn van onschatbare waarde voor het werk van het Tamar Korat-team, waardoor ze projecten zoals microfinanciering voor alleenstaande vrouwen, het verstrekken van basisbehoeften aan behoeftige kinderen en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare vrouwen in de seksindustrie, kunnen blijven ondersteunen. Voor de aankoop van twee veilige auto’s is naar schatting € 30.000 nodig.