Pathfinders club

Het Padvinderskamp wordt jaarlijks georganiseerd voor de meest arme dorpskinderen die deelnemen aan het sponsorprogramma Khaneng Mai. De kinderen mogen ook hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar het kamp. Gedurende drie dagen staat het kamp vol leuke creatieve activiteiten en wordt er gezorgd voor lekker eten, drinken en snacks. Het team van Tamar Korat laat de kinderen kennis maken met verschillende Bijbelverhalen en vertelt over de liefde van Jezus. Er is tijd om nieuwe relaties op te bouwen en de kinderen beter te leren kennen. Tijdens het kamp krijgen de kinderen ook Engelse les.