Over Ons

Op deze pagina

 1. De doelstellingen van de stichting
 2. Beleidsplan
 3. Bestuurssamenstelling
 4. Jaarverslagen
 5. Overige ANBI-gegevens
 6. AVG beleid

Ad 1 De doelstellingen van de stichting
De Stichting heeft de volgende doelen:

 1. Het ondersteunen en adviseren van het Tamar project voor Korat, NonDaeng en omgeving, Thailand. Dit project richt zich op preventie, socialisatie, educatie en evangelisatie. Op het project zien we om naar de kwetsbaren in het gebied door het bieden van toekomstperspectief aan kinderen, jongvolwassenen, jongens, meisjes en jonge moeders.
 2. Het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van Nederlandse zendelingen en evangelisten die in en buiten Nederland werkzaam zijn, en degenen die zich op een dergelijke taak door studie en/of cursus voorbereiden, alles in de ruime zin van het woord.
  Hieronder vallen:
  • de bediening van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren.
  • De bediening van José van Meulen.
  • Overige projecten die op ons pad komen. 3. Het verrichten van alles wat met bovengenoemde punten verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.
 3. De Stichting helpt mensen zonder onderscheid te maken naar religie, huidskleur of etnische achtergrond.
 4. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Ad 2 Beleidsplan
Beleidsplan-Tamar-Korat

Ad 3 Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting Tamar Korat Nederland bestaat uit de volgende personen:

Naam (functie)Lid sindsFunctieJaar van aftreden E-mail
Gerrit Huijgenjun-20Voorzitter2021Directeur bij Smink Vastgoed b.vvoorzitter@tamarkorat.nl
Vacature Bestuurslid   
Erwin den Oudenjun-20Penningmeester2023Jurist bij Blue Ocean Juristenpenningmeester@tamarkorat.nl
Elma van de Wijngaard Bestuurslid2025Medewerker Evenementen Open Doorscommunicatie@tamarkorat.nl
Francine Zegersjun-20Secretaris2024Senior Sales Intercedente, Werving & Selectie Professional, Intern Trainer/Coach bij Tempo-Teaminfo@tamarkorat.nl

Ad 4 JaarverslagenDe bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Ook is er op generlei wijze sprake van belangenverstrengeling. Wel worden de kosten die bestuursleden maken ten dienste van de doelstellingen door de stichting betaald. Bestuursleden zijn voor een periode van 5 jaar bestuurslid waarna een herbenoeming mogelijk is. Omdat Stichting Tamar Korat Nederland geen betaalde krachten in dienst heeft, is de inzet van het vrijwilligersbestuur van essentieel belang voor de continuïteit. Bestuursleden zijn lid op basis van persoonlijke drive en betrokkenheid bij de missie. Om deze reden zijn wij blij met bestuursleden die langere tijd hun energie en tijd inzetten van de stichting.

De naam van de stichting is in 2020 gewijzigd van Stichting MMtS naar Stichting Tamar Korat Nederland. Hieronder vindt u hyperlinks naar de jaarverslagen:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Ad 5 Overige ANBI-gegevens
Stichting Tamar Korat Nederland is een door de belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee is het mogelijk om giften aan de stichting af te trekken van uw belastingopgave. De status van Algemeen Nut Beogende Instelling betekent dat wij verplicht zijn om onderstaande informatie op onze website te publiceren.

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naamStichting Tamar Korat Nederland
Nummer KvK05079461
RSIN / fiscaal nummer814994064
Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instellingNieuwlandseweg 11
3824 XP Amersfoort
info@tamarkorat.nl
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;Zie hierboven ad 1.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplanZie hierboven ad 2.
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:Zie hierboven ad 3.
Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd,Niet van toepassing.
Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;Niet van toepassing.
ANBI goedkeuringANBI goedkeuring. De goedkeuring is afgegeven voor de naamswijziging per 1 juli 2020 en staat daarom op naam van Stichting MMtS.

Ad 6 AVG Beleid

Document Beleid AVG