Voorheen Stichting Maritime Mission to Serve (Stichting MMtS) heeft in 2020 haar naam gewijzigd en heet nu Stichting Tamar Korat Nederland.

Het bestuur van Stichting MMtS heeft zich bezonnen op haar werkzaamheden en doelstellingen. Geconstateerd werd dat de aanvankelijke steun aan Mercy Ships niet meer aan de orde is, ook dat het aantal zendelingen dat gefaciliteerd wordt door de stichting is afgenomen. En dan is de vraag: stoppen we of vernieuwen we. Voor deze laatste weg is gekozen toen de zendelingen Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren op het pad van MMtS kwamen. Na een eerste kennismaking ontstond de gedachte om de doelstelling van MMtS bij te stellen en niet alleen Els en Anne-Marie te faciliteren, maar om daarnaast het Tamarproject in Korat (Thailand) te adopteren. Naar aanleiding van de nieuwe koers namen enkele bestuursleden afscheid en treden er nieuwe bestuursleden aan. Vanaf deze plek danken wij de bestuursleden die afscheid namen voor hun jarenlange belangeloze inzet. Besloten is om de naam van de stichting aan te passen aan de nieuwe koers.

De gegevens van de stichting die conform de ANBI-vereisten moeten worden gepubliceerd vindt u hier.