Activiteiten

Tamar Korat is er voor hen die kwetsbaar zijn en misbruikt worden in Isaan. Wij delen de levensveranderende liefde van Jezus en helpen hen bij praktische behoeften en het opbouwen van hun eigenwaarde.

Activiteiten in de dorpen en in de stad

Huisbezoeken

We bezoeken wekelijks de dorpen. Op deze tochten brengen we veel tijd door met de kinderen. We tonen hen onze liefde, spelen met hen en leren hen over hun identiteit en waarde die zij in Christus hebben. We willen betrouwbare rolmodellen zijn en de liefde van Jezus met hen delen. Zodat ze, wanneer ze volwassen zijn, ervoor kiezen met Jezus te leven. Via de kinderen bereiken we ook de ouders, grootouders en de hele gemeenschap. We maken hen bewust van de gevaren die er zijn in het leven.

Ondersteunen van vrouwen

De meeste vrouwen die in bars in grote steden in Thailand werken, komen uit de Isaan-regio. Door armoede en gebrek aan banen in de dorpen, hebben veel vrouwen het gevoel dat ze geen andere keuze hebben dan Isaan te verlaten en werk te zoeken in de steden. Dit eindigt vaak in de prostitutie. Vaak is dit de enige manier waarop ze voor hun kinderen en familie kunnen zorgen. Het team van Tamar Korat maakt hen bewust van de keuzes die ze hebben. We gaan bij hen op huisbezoek en bieden hen een alternatief in de vorm van werk voor de gemeenschap. Soms ondersteunen we hen met een microkrediet voor hun plaatselijke winkel of met middelen, zoals een naaimachine.

Sponsorprogramma

In samenwerking met de kerk van Non Daeng hebben we een sponsorprogramma opgezet voor de meest arme dorpskinderen. Het doel hiervan is kinderen aan te moedigen te gaan studeren en zich voor te bereiden op een goede toekomst. Elk jaar zorgen we dat de kinderen worden voorzien van schoolbenodigdheden en noodzakelijke schooluniformen, zodat ze op school worden toegelaten. Daarnaast zijn de kinderen welkom om een speciale Engelse les bij te wonen en bieden we op zaterdag en zondag een leuk en interactief programma. En één keer per jaar organiseren we een kamp voor hen en andere kinderen in Non Daeng. Door deze financiële ondersteuning en het aanbieden van activiteiten hopen we dat de kinderen groeien in zelfvertrouwen en in de toekomst gaan studeren en hun dromen najagen.

De Dorpsbakkerij & Koffiesalon

In 2019 kregen we een bijzondere kans om een Dorpsbakkerij en Koffiesalon te openen in Non Daeng, het dorp waar we sinds een aantal jaren werken. De visie achter de Koffiesalon is dat het kwetsbare vrouwen kansen op werk biedt. Je kan er heerlijke koffie drinken en de vrouwen bakken prachtige taarten. Daarnaast is het een veilige plek voor kinderen en jongeren om rond te hangen. We gebruiken deze rustige en gezellige ruimte ook om Engelse lessen aan de kinderen uit het dorp te geven.

Yamo-project

Tamar Korat benadert vrouwen die in de prostitutie werken in het Yamo-park van Korat. Dit park is uitgegroeid tot een plek waar drugs, prostitutie en geweld dagelijkse kost zijn. Tweemaal per maand bezoeken we de vrouwen en pooiers in dit gebied. We luisteren naar hun verhalen, bidden voor hen en delen de liefde van Jezus. Waar nodig bieden we praktische hulp. We nodigen de vrouwen regelmatig uit op feestjes die we voor hen organiseren. Ze kunnen zich ontspannen, hebben plezier en kunnen de zorgen van de wereld een paar uur achter zich laten. We laten de vrouwen merken dat ze hoe dan ook geliefd zijn. Wat nog belangrijker is, we willen dat ze weten dat er een God is die van hen houdt en dat er hoop is voor iedereen in Hem. Als gevolg hiervan hebben twee jongen vrouwen in de afgelopen jaren besloten hun werk als straatprostituee in Korat op te zeggen. We hebben hen kunnen toeleiden naar andere organisaties die een beroepsopleiding aanbieden aan voormalige sekswerkers.

Schoolproject

God plaatste ook de stad Korat in ons hart, in het bijzonder de scholen. Op de scholen in de steden lopen kinderen en tieners risico om in de prostitutie terecht te komen. Door Gods genade kwamen we met de juiste mensen van de afdeling Onderwijs in contact. Dit gaf ons de mogelijkheid om via de organisatie van Engelse kampen toegang tot de scholen te krijgen. Elke maand houden we Engelsalige kampen op verschillende scholen. Behalve les in de Engelse taal leren we de kinderen over hun identiteit en eigenwaarde en vertellen we hen over Jezus. Als gevolg hiervan komen sommige kinderen met ons naar de kerk en nemen een aantal  kinderen op zaterdag deel aan onze gratis Engelse lessen.

Tamar Koffiesalon met Engelse les in Korat

Het Tamar Koffiesalon-project is gestart in mei 2014. De koffiesalon fungeert als het hoofdkantoor van ons gratis Engelse onderwijs. Het is een veilige plek voor jongeren om rond te hangen en biedt hen de kans om de Engelse taal te oefenen. Elke zaterdag geven we Engelse les aan verschillende groepen, variërend van kleuters tot volwassenen. Op dit moment hebben we ongeveer 20 leerlingen die de lessen bijwonen. Het belangrijkste doel van de lessen is om de leerlingen te helpen hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Wanneer ze er vragen over hebben, vertellen we graag over ons geloof en onze bediening. De lessen geven ons de gelegenheid om relaties op te bouwen met de ouders van de leerlingen door spelletjes te doen en Jezus’ liefde met hen te delen.